Úvodem

Sdružení vychovává zájemce o hudbu, zejména tzv. populární. Všestranně podporuje a rozvíjí hudební – umělecké vědomosti i dovednosti především dětí a mládeže, hájí a prosazuje jejich společné zájmy, usiluje o popularizaci své činnosti, vyvíjí hudebně osvětovou činnost a nabízí atraktivní možnosti trávení volného času.

Hlavními cíli je přispívat především v brněnském regionu svými aktivitami k:

  • hudební a kulturní osvětě
  • aktivním formám trávení volného času dětí i dospělých
  • citové a estetické výchově rodin s nejmenšími dětmi
  • získávání a výchově mladých talentů z řad zájemců o hudbu

Formy činnosti

  • pořádání hudebních táborů pro děti členů sdružení
  • hudebně vzdělávací pořady pro členy sdružení (zejména pro děti předškolního a školního věku)
  • rozvoj hudebních a ostatních uměleckých i pohybových aktivit členů sdružení
  • spolupráce s organizacemi zaměřenými na práci s dětmi a mládeží
  • organizování tematických zájezdů pro členy sdružení (hudba a ostatní druhy umění)
  • spolupořádání zájmových hudebních, pohybových, výtvarných a dalších soutěží

Přihlášky